Qui som Campus Erazem
Lorbek
Campus
Basketball
Stars
Campus
Sabadell
Estiu
Nostres
Referencies
Contacte
AVIS LEGAL   MENU PRINCIPAL1. Titularitat del lloc web:

www.amlesport.cat, és un domini a Internet de titularitat de l'empresa AMLESPORT, SCP, amb C.I.F. número J-65741035, amb seu a Sabadell C / Permanyer, 306 local, C.P. 08205, correu electrònic info@amlesport.cat.

2. Objecte:

L'empresa AMLESPORT, SCP, a través d'aquest espai web, posa a disposició dels diferents usuaris l'accés i utilització de serveis i informació referits tant al seu àmbit d'actuació com, si és el cas, proporcionats per tercers.

3. Condicions d'ús:

Es considera usuari del present lloc web a qualsevol que accedisca i l'utilitze. La condició d'usuari comporta la total acceptació de les condicions establertes en el present Avís Legal i en les especials que puguen establir per a determinats serveis i utilitats. Els usuaris adquireixen el compromís d'ajustar la seva actuació a les citades condicions ia observar el disposat per la normativa legal, així com a les instruccions i avisos que es posen en el seu coneixement.

Quan sigui necessària la utilització d'una contrasenya o nom d'usuari per accedir a algun contingut o servei d'aquest lloc web, l'usuari queda obligat a mantenir-la en secret ia fer d'ella un ús diligent. En cas de pèrdua o utilització negligent de la contrasenya l'usuari respondrà de la utilització que d'ella haguen pogut fer terceres persones.

Els drets de propietat intel·lectual del contingut, informació, gràfics, disseny, multimèdia, aplicacions, productes, serveis i qualsevol altre material d'aquest lloc web són propietat de l'empresa AMLESPORT, SCP, llevat que s'especifiqui el contrari. Queda, per tant, prohibida la seva còpia, reproducció, distribució, publicació, descàrrega, exhibició o transmissió en qualsevol format o mitjà, incloent mitjans electrònics, mecànics, reprogràfics, de gravació o qualsevol altre, sense el permís previ per escrit de l'empresa AMLESPORT , SCP i, si escau, del propietari del copyright o drets d'autor.

Qualsevol ús no autoritzat de materials continguts en aquest web pot vulnerar lleis de copyright, de registre de marques, de drets de propietat intel·lectual, de privacitat, publicitat, i la resta de legislació sobre comunicació. Queda prohibida la utilització dels continguts d'aquest lloc web amb fins comercials o publicitaris.

Els usuaris d'Internet que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar la informació continguda en el mateix i efectuar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic; però, tal autorització no arriba a la cessió posterior a tercers dels elements reproduïts ni la seva instal·lació en un servidor connectat a Internet oa una xarxa local. Queda absolutament prohibida la distribució, modificació, alteració, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no siga expressament autoritzat per l'empresa AMLESPORT, SCP.

L'empresa AMLESPORT, SCP, no és responsable del mal ús que els usuaris realitzen dels continguts del seu lloc web i es reserva el dret d'actualitzar, modificar, conservar, eliminar, o impedir l'accés a qualsevol contingut que aparegui en el mateix o de tancar-lo sense previ avís.

L'empresa AMLESPORT, SCP no és responsable dels continguts situats fora de la seua web, en els llocs web de tercers, als quals es pugui accedir mitjançant oa través d'enllaços situats en el lloc web de l'empresa AMLESPORT, SCP, i informa que tals links i enllaços que apareixen a la seva web tan sols constitueixen una informació a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació i serveis a Internet sobre les matèries a què es refereixen, on el visitant podrà en el seu cas ampliar o complementar les dades ofertes en aquest web, advertint expressament que això no suposa un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita de tals llocs de destinació i per tant, es declina tota la responsabilitat relativa al resultat obtingut a través d'aquests enllaços hipertextuals; en particular, el visitant declara conèixer que l'empresa AMLESPORT, SCP, no garanteix en cap manera les condicions i / o correcta prestació dels serveis o qualitat dels productes oferts a l'usuari, per tercers aliens a la mateixa, als llocs web pugui accedir mitjançant enllaços establerts en qualsevol de les pàgines de l'empresa AMLESPORT, SCP, per la qual cosa aquesta no serà responsable en cap cas de la disponibilitat i dels continguts facilitats pels altres llocs web visitats a través de tals enllaços, com tampoc ho serà de l'eventual incompliment per part de tals tercers de la normativa vigent i particularment d'aquella que regula el comerç electrònic, la defensa i protecció de consumidors i usuaris i la relativa a protecció de dades de caràcter personal.

En el cas de fòrums oberts o espais d'opinió en les seves pàgines web, l'empresa AMLESPORT, SCP. no s'obliga a controlar les opinions o informacions abocades pels usuaris, però es reserva el dret a eliminar aquelles que puguin resultar contràries a la legalitat vigent, especialment quan impliquin una vulneració dels drets i llibertats fonamentals, als bons usos i als presents termes i condicions.
L'empresa AMLESPORT, SCP, no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a l'empresa AMLESPORT, SCP, o com conseqüència d'ajustos o problemes tècnics propis; així com de danys que puguin ser causats per virus informàtics i per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l'empresa AMLESPORT, SCP.

Les directrius seguides per l'empresa AMLESPORT, SCP, en matèria de protecció de dades de caràcter personal són les exposades en l'apartat Política de Privacitat d'aquest lloc web.

L'empresa AMLESPORT, SCP, es reserva el dret de modificar els termes i condicions establerts en el present Avís Legal.


 

> QUI SOM
> CAMPUS ERAZEM LORBEK
> CAMPUS BASKETBALL STARS
> CAMPUS SABADELL ESTIU
> NOSTRES REFERENCIES
> CONTACTE
INFORMACIÓ CORPORATIVA

> AVIS LEGAL
> POLITICA DE PRIVACITAT
> POLÍTICA DE VENDES /
INSCRIPCIONS I DEVOLUCIONS
 
 


©2016 Amlesport.com

Permanyer, 306
08205 SABADELL
BARCELONA - SPAIN

 


INFORMACIÓ CORPORATIVA

Avis legal
Política de privacitat
Política de vendes / Inscripcions i devolucions

 


ATENCIÓ AL CLIENT

Contacte
info@amlesport.cat